So với cuộc điều tra trước đây, để có thể cung cấp đầy đủ thông tin hơn cũng như đáp ứng được những yêu cầu mới thì sẽ có điểm nào mới trong cuộc điều tra lần này

Câu hỏi:(Nhà báo Kim Hải-Đài truyền hình Việt Nam) So với cuộc điều tra trước đây, để có thể cung cấp đầy đủ thông tin hơn cũng như đáp ứng được những yêu cầu mới thì sẽ có điểm nào mới trong cuộc điều tra lần này?

(Nguồn: https://vtv.vn)

Trả lời:

(Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng, TCTK)

Cuộc điều tra lần này có một số điểm mới cơ bản như sau:

Trước tiên, quan trọng nhất về thông tin: Căn cứ vào thông tin của cuộc điều tra lần trước mà Ủy ban dân tộc đánh giá thì lần này chúng tôi bổ sung thêm thông tin căn cứ vào yêu cầu của Ủy ban dân tộc và các cơ quan các cấp, các ngành. Tổng cục Thống kê đã bổ sung thêm thông tin để phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước, ví dụ như: tình hình vay vốn, nhu cầu vay vốn, trình độ dân trí, tình hình làm thuê qua biên giới… và rất nhiều thông tin mới được bổ sung. Cuộc điều tra lần này sẽ cung cấp ở mức độ chi tiết hơn để phục vụ tốt hơn. Trước đây, phần lớn thông tin Tổng cục Thống kê cung cấp cho Ủy ban dân tộc chỉ dừng ở cấp tỉnh, các thông tin đến cấp huyện và cấp cơ sở thì rất ít. Cuộc điều tra lần này Tổng cục Thống kê thực hiện hình thức thu thập thông tin theo phương pháp chọn mẫu mới để cung cấp cho Ủy ban dân tộc và các cơ quan thông tin đến cấp huyện, như vậy, thông tin sẽ giúp ích rất nhiều cho công tác kế hoạch, xây dựng chính sách phát triển dân tộc không chỉ ở cấp Trung uơng mà cả cấp cơ sở.

Thứ hai, áp dụng công nghệ thông tin ở tất cả các công đoạn của cuộc điều tra đặc biệt trong thu thập số liệu. Chúng ta có thể hình dung ra trước đây khi thu thập số liệu người điều tra viên đến hộ, cầm bảng hỏi bằng giấy và điền thông tin vào bảng hỏi, sau đó chuyển lên Tổng cục Thống kê (cấp TW) scan, nhập tin. Còn cuộc điều tra lần này, bảng hỏi bằng giấy được thay thế bằng bảng hỏi điện tử được cài sẵn trong điện thoại thông minh và máy tính bảng, điều tra viện chỉ cần hỏi, nhập tin và bấm chuyển lên Tổng cục Thống kê là đã hoàn thành. Đối với thông tin cấp xã, Tổng cục Thống kê cung cấp thông tin mật khẩu, tài khoản cho đại diện UBND cấp xã tự điền thông tin và gửi về Cơ quan Thống kê Trung ương. Bên cạnh thu thập thông tin, có những nội dung khác liên quan đến quản lý, giám sát điều hành, Tổng cục Thống kê sử dụng công nghệ thông tin qua trang web điều hành, đây là những vấn đề mới, cải tiến trong việc thu thập và xử lý số liệu trong cuộc điều tra này. Đây là xu thế chung và xu hướng thống kê trong khu vực và trên thế giới.

Thứ ba, Tổng cục Thống kê kết nối trực tiếp dữ liệu của cuộc điều tra này với dữ liệu của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ví dụ như: Điều tra viên đến hộ phỏng vấn chỉ cần đánh họ và tên chủ hộ sẽ ra hàng loạt thông tin liên quan đến cuộc điều tra dân tộc đã được thu thập trong Tổng điều tra dân số và nhà ở,  qua đó, điều viên có cơ sở để rà soát, tham khảo, thậm chí hộ gia đình có những biến động thì điều tra viên bổ sung, cập nhật lại để đảm bảo thông tin chất lượng và thống nhất giữa 2 cuộc điều tra.