Sự cần thiết xây dựng chỉ số tổng hợp phát triển bền vững cấp tỉnh ở Việt Nam

Phát triển bền vững là mối quan tâm trên phạm vi toàn cầu. Trong tiến trình phát triển của thế giới, mỗi khu vực và quốc gia xuất hiện nhiều vấn đề bức xúc mang tính phổ biến. Kinh tế càng tăng trưởng thì tình trạng khan hiếm các loại nguyên nhiên liệu, năng lượng do sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên không tái tạo được càng tăng thêm, môi trường thiên nhiên càng bị hủy hoại, cân bằng sinh thái bị phá vỡ, thiên nhiên gây ra những thiên tai vô cùng thảm khốc.

Đó là sự tăng trưởng kinh tế không cùng nhịp với tiến bộ và phát triển xã hội. Có tăng trưởng kinh tế nhưng không có tiến bộ và công bằng xã hội; tăng trưởng kinh tế nhưng văn hóa, đạo đức bị suy đồi; tăng trưởng kinh tế làm dãn cách hơn sự phân hóa giàu nghèo, dẫn tới sự bất ổn trong xã hội. Vì vậy, quá trình phát triển cần có sự điều tiết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an ninh xã hội và bảo vệ môi trường hay phát triển bền vững đang trở thành yêu cầu bức thiết đối với toàn thế giới.

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam, ngoài việc ban hành bộ chỉ tiêu phát triển bền vững cấp quốc gia ta cần quan tâm đến việc đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững cấp tỉnh nhằm thúc đẩy quá trình tăng trưởng kinh tế đi với việc đảm bảo môi trường, ổn định và cân bằng phát triển về khía cạnh xã hội, chính vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng chỉ số tổng hợp phát triển bền vững cấp tỉnh để đánh giá việc phát triển bền vững ở cấp tỉnh là rất cần thiết.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai 3.So5.2021 1 MB 722