Sử dụng R trong thống kê chính thức 2019

Hội nghị lần thứ 7 về việc sử dụng R trong thống kê nhà nước (uRos2019) sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 21 tháng 5 năm 2019 tại Viện thống kê quốc gia ở thành phố Bucharest, Romania. Với tư cách là sự kiện vệ tinh, unconfUROS sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 5 năm 2019.

Mục đích của hội nghị là cung cấp một diễn đàn công khai cho các nhà nghiên cứu từ các viện nghiên cứu và viện thống kê để trình bày, trao đổi ý tưởng và thảo luận về sự phát triển của phần mềm thống kê hiện đại thường được sử dụng trong kinh tế học và thống kê ứng dụng. Các cuộc tranh luận tập trung nhất dự kiến ​​sẽ là việc sử dụng R trong thống kê nhà nước. Hội nghị bao gồm một ngày hướng dẫn và một ngày hội thảo khoa học.

Các chủ đề của hội nghị bao gồm: Lấy mẫu và ước tính, làm sạch dữ liệu, R trong phân tích dữ liệu, phương pháp thống kê nhà nước, chuỗi thời gian, tự động hóa, dữ liệu lớn.v.v…

Những người tham gia được yêu cầu gửi bản tóm tắt qua e-mail tới: anamaria.dobre@insse.ro.  Hạn chót nộp bài tóm tắt là ngày 12/4/2019.

Thông tin chi tiết: http://www.r-project.ro/conference2019.html

NKD (lược dịch)

Nguồn: http://www.r-project.ro/conference2019.html