Phóng sự về sự cần thiết sửa đổi Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

Phóng sự về sự cần thiết sửa đổi Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia để phù hợp với tình hình mới là một trong những điểm nổi bật mới của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê được trình tại Kỳ họp lần thứ 2, Quốc hội khóa XV