Suy nghĩ thế nào khi hầu hết tất cả các doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đều đồng loạt kêu cứu

Câu hỏi: (PV Thu Trang-VOV) Ông suy nghĩ thế nào khi hầu hết tất cả các doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề đều đồng loạt kêu cứu? (Nguồn: https://baomoi.com/thay-gi-tu-con-so-18-600-doanh-nghiep-ngung-hoat-dong-trong-quy-1/c/34490117.epi)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng, TCTK)

Thực ra dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tất cả ngành kinh tế, tất cả các lĩnh vực, doanh nghiệp kêu bởi vì họ khó khăn. Chúng ta cũng cần phải phân chia ra nhóm doanh nghiệp theo quy mô vừa và nhỏ như thế nào, hoạt động trong ngành kinh tế gì thì sẽ phải chịu tác động nhiều.

Chẳng hạn cùng là doanh nghiệp, cùng quy mô như nhau nhưng nếu hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, ăn uống trong lĩnh vực vận tải, trong lĩnh vực hàng không, trong lĩnh vực du lịch thì chắc chắn là khó khăn hơn những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trong lĩnh vực sản xuất của cải vật chất, như trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Cho nên chúng ta cần phải phân chia ra những nhóm doanh nghiệp, chúng ta xác định được mức độ khó khăn của họ. Từ đó, Chính phủ có giải pháp giúp cho các nhóm doanh nghiệp ấy tồn tại và khắc phục lại sản xuất khi chúng ta dập dịch xong.