Tầm quan trọng của số liệu thống kê

Câu hỏi:  (PV Thúy Hiền (Thực hiện) BNEWS/TTXVN) Ngành Thống kê là một ngành đặc biệt mang tính khoa học, tính toàn cầu, tính quốc tế và chuẩn mực. Các dữ liệu thống kê về kinh tế – xã hội của những năm trước đó là cơ sở để nghiên cứu, phân tích và dự báo trong tương lai. Xin bà cho biết tầm quan trọng của số liệu thống kê? (Nguồn: https://bnews.vn/so-lieu-thong-ke-chinh-xac-dong-gop-cho-viec-ban-hanh-chinh-sach-phu-hop/191527.html)

Trả lời:

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Ngành Thống kê là một ngành có tính hội nhập cao, sự gắn kết và hội nhập trong thống kê giữa các nước được thể hiện qua các chỉ tiêu thống kê, các chỉ tiêu có phương pháp luận được thống nhất trên toàn thế giới. Trên thực tế, để so sánh sự phát triển giữa các quốc gia thì phải so sánh cùng một chỉ tiêu; hoặc để phản ánh sự phát triển về kinh tế – xã hội của một khu vực hay của cả thế giới thì phải tính toán dựa trên các chỉ tiêu của các quốc gia thành viên.

Không những thế, ngành thống kê là một ngành khoa học, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến dữ liệu như thu thập, phân tích, giải thích, biểu diễn, và tổ chức dữ liệu. Thống kê được ứng dụng vào hầu hết các lĩnh vực khoa học khác nhau từ khoa học xã hội đến kinh tế, sinh học, y học, thời tiết hay nông nghiệp…

Thống kê cũng hiện hữu ngay trong đời sống hàng ngày của người dân, từ những hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, từ thành thị đến nông thôn, họ cũng tự thống kê hay ghi nhớ doanh thu cao, doanh thu thấp theo mùa, theo ngày để xác định lượng hàng hóa mua vào, bán ra của các chu kỳ sau cho phù hợp với nhu cầu được ước lượng dựa trên thống kê trước đó nhằm tránh tình trạng dư thừa, gây lỗ vốn… Đặc biệt nghiên cứu thống kê hiện đại giúp ta nắm được nhu cầu không chỉ trong nước mà còn nắm được thị hiếu, nhu cầu tiêu dùng của các nước trên thế giới giúp đẩy mạnh sản xuất, tăng tính cạnh tranh.

Theo đó, tầm quan trọng của dữ liệu đã được tổ chức Thống kê thế giới đưa ra câu khẩu hiệu như “Dữ liệu tốt hơn cuộc sống tốt hơn”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Hãy kết nối thế giới bằng dữ liệu đáng tin cậy”. Điều này càng khẳng định số liệu thống kê ngày càng quan trọng và người làm công tác thống kê ngày càng cần được tôn vinh. Số liệu thống kê chính xác giúp lãnh đạo Đảng, nhà nước định hướng, ban hành các chính sách phù hợp nhằm điều hành kinh tế – xã hội được tốt hơn, thúc đầy kinh tế- xã hội phát triển.