Tầm quan trọng của thống kê trong việc ra quyết định quản lý

Ngày nay, các nhà quản lý doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều phức tạp hơn bao giờ hết từ việc thiết kế sản phẩm mới, tinh giản quy trình sản xuất hay đánh giá khách hàng hiện tại và trong tương lai. Bán hàng theo kiểu truyền thống không còn phù hợp. Thống kê cung cấp cho nhà quản lý với sự tự tin hơn trong việc đối phó với sự không chắc chắn mặc dù dữ liệu sẵn có tràn ngập, giúp các nhà quản lý nhanh chóng đưa ra các quyết định thông minh hơn và giúp phương thức lãnh đạo ổn định hơn cho các nhân viên.

Tập trung vào bức ảnh lớn

Phân tích dữ liệu thống kê của một nhóm khách hàng tiêu biểu có thể cung cấp một ảnh chụp nhanh chóng, hợp lý, hiệu quả về thị trường với thời gian nhanh hơn và chi phí rẻ hơn so với việc cố gắng khảo sát một số lượng lớn khách hàng. Thống kê cũng có thể giúp người lãnh đạo nhìn thấy một viễn cảnh không sáng sủa của thị trường, để tránh xây dựng chiến lược về những giả định mà không được kiểm soát.

Phán quyết chắc chắn

Với sự hỗ trợ của thống kê, các nhà lãnh đạo có thể thấy mình được ủng hộ phần nào, khi thuyết phục mọi người phát triển theo một hướng hoặc sẽ phải chịu rủi ro nếu đưa ra ý kiến không có cơ sở. Thống kê có thể cung cấp các mục tiêu khách quan với các con số độc lập cũng như các bằng chứng để chứng minh vị trí hoặc mức độ chắc chắn trong các hướng dẫn phát triển công ty.

Kết nối

Thống kê có thể chỉ ra các mối liên hệ. Xem xét cẩn thận dữ liệu có thể cho thấy mối liên hệ giữa hai biến, chẳng hạn như giữa cách chào hàng và sự biến động doanh thu hoặc giữa sự hài lòng của khách hàng và sản phẩm đã mua. Xử lý dữ liệu có thể cung cấp thêm các lý thuyết cụ thể về mối liên hệ để kiểm soát, điều này có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng, mua trùng sản phẩm và số lượng bán hàng tiếp theo.

Đảm bảo chất lượng

Bất cứ ai đã xem xét các chương trình cải tiến hoặc bảo đảm chất lượng liên tục như Six Sigma[1] hoặc Lean Manufacturing[2], đều hiểu được sự cần thiết của thống kê. Thống kê cung cấp phương tiện để đo lường và kiểm soát quy trình sản xuất để giảm thiểu các biến thể dẫn đến lỗi hoặc lãng phí và đảm bảo sự nhất quán trong suốt quá trình. Điều này giúp tiết kiệm tiền bằng cách giảm các vật liệu được sử dụng để sản xuất hoặc làm lại sản phẩm, cũng như vật liệu lãng phí và phế liệu, cộng với chi phí để đảm bảo bảo hành sản phẩm bị lỗi do vận chuyển.

Cân nhắc

Biết đo lường và quản lý số liệu; đừng để những con số quản lý bạn. Trước khi sử dụng số liệu thống kê, cần biết chính xác những gì bạn đòi hỏi về dữ liệu. Hiểu được những gì mỗi công cụ thống kê có thể và không thể đo được; sử dụng một số công cụ bổ sung cho nhau. Ví dụ: Không dựa hoàn toàn vào “số trung bình”, chẳng hạn như xếp hạng trung bình. Khách hàng sử dụng thang điểm năm để đánh giá sự hài lòng thì sẽ không cung cấp cho bạn số điểm 3,84; có thể chỉ ra các đối tượng khách hàng như thế nào sẽ ở cùng một nhóm, nhưng điều quan trọng là phải hiểu sự tăng trưởng theo chiều rộng bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn hoặc điểm số nào được lựa chọn bởi số lượng lớn người dùng, bằng cách ghi chú lại các thói quen. Cuối cùng, hãy kiểm tra kỹ các số liệu thống kê bằng cách tìm hiểu dữ liệu, đặc biệt là nguồn của nó, để hiểu được tại sao các đối tượng khảo sát lại lựa chọn đáp án của họ.

HTH (lược dịch)

Nguồn: http://smallbusiness.chron.com/importance-statistics-management-decision-making-4589.html


[1] Six Sigma: Là phương pháp quản lý được Motorola khởi xướng từ những năm 80. Six Sigma tập trung vào việc thực hiện một cách phù hợp và hiệu quả nhất các kỹ thuật và các nguyên tắc quản lý chất lượng đã được thừa nhận. Từ các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả công việc, Six Sigma tập trung vào việc làm thế nào để thực hiện công việc mà không (hay gần như không ) có sai lỗi hay khuyết tật ở sản phẩm.

[2] Lean Manufacturing: Thường được biết đơn giản là Lean” là cách sản xuất hàng hóa tối ưu thông qua việc loại bỏ các hao phí và thực hiện luồng, ngược lại với việc tạo ra lô và hàng đợi. Lean Manufacturing là một phương pháp quản lý quá trình phổ biến xuất phát chủ yếu từ Toyota Production  System (TPS).