Tăng cường kiểm tra, giám sát Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và Thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát thu thập thông tin trong những ngày đầu triển khai, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản (TĐT NTNNTS) tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thu thập thông tin tại đơn vị điều tra nhằm phát hiện những sai sót đặc biệt liên quan đến quy trình phỏng vấn của điều tra viên tại hộ, sai sót trong cách điền phiếu đã điều tra và giải quyết những tình huống nghiệp vụ phát sinh ngoài nội dung có trong Sổ tay hướng dẫn và tập huấn TĐT.

TĐT NTNNTS năm 2016, tỉnh Quảng Ninh có tất cả 1294 địa bàn điều tra bao gồm 999 địa bàn khu vực nông thôn và 295 địa bàn thành thị trải rộng khắp 14 thành phố, huyện, thị xã thuộc tỉnh. Theo như bảng kê xác định trước khi diễn ra TĐT, tổng số phiếu điều tra toàn bộ là 152,647 phiếu; 603 phiếu điều tra mẫu; 111 phiếu xã và 298 phiếu điều tra trang trại. Tuy không thuộc nhóm các tỉnh có số lượng địa bàn điều tra lớn nhưng tỉnh Quảng Ninh được ví như một Việt Nam thu nhỏ, vì có cả biển, đảo, đồng bằng, trung du, đồi núi, biên giới, vì vậy quá trình điều tra thu thập thông tin phiếu toàn bộ gặp nhiều khó khăn kể cả về tiếp cận đơn vị điều tra và tính phức tạp về nghiệp vụ thống kê.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) TĐT NTNNTS cấp tỉnh, BCĐ TĐT NTNNTS cấp huyện và các thành viên tổ giám sát xây dựng kế hoạch thường xuyên xuống địa bàn cùng với các điều tra viên thực hiện nghiêm túc quy trình thu thập thông tin nhằm hạn chế sai sót và sửa sai kịp thời lỗi hệ thống ngay từ những ngày đầu triển khai. Ban chỉ đạo cấp xã thường xuyên cập nhật thông báo nghiệp vụ từ Tổ thường trực TĐT NTNNTS chuyển đến các điều tra viên kịp thời.

Sau gần một phần ba thời gian diễn ra TĐT các tổ chức, cá nhân được phân công nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, cụ thể: Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tuyên truyền về TĐT đã được treo, dán ở những địa  điểm đông dân cư; Tổ trưởng điều tra thường xuyên kiểm tra, giám sát cùng điều tra viên xuống hộ; Điều tra viên đảm bảo tiến độ, trực tiếp đến hộ thu thập thông tin, chưa có trường hợp nào vi phạm cần xử lý.

Một số hình ảnh về TĐT NTNNTS tại Quảng Ninh:

 Lễ ra quân Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và Thủy sản tại Quảng Ninh năm 2016

Hướng dẫn điều tra viên kỹ thuật phỏng vấn tại hộ

Kiểm tra, giám sát điều tra viên phỏng vấn tại hộ

Vân Anh