Tăng cường ứng dụng thu thập thông tin trên thiết bị di động và webform trong điều tra thống kê ở việt nam

Hoạt động điều tra thống kê do ngành Thống kê tổ chức diễn ra trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số ở Việt Nam. Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số thúc đẩy việc sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông, kỹ thuật số, Internet vạn vật kết nối (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn… vào quản lý điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tận dụng các thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan trọng của ngành Thống kê. Bên cạnh đó Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số tạo ra nhiều cơ hội để đổi mới hoạt động thu thập dữ liệu thống kê, đặc biệt là qua các ứng dụng trên thiết bị di động, webform trong điều tra thống kê.

Cũng kể từ năm 2020 đại dịch Covid-19 đã và đang làm thay đổi phương thức làm việc và giao tiếp truyền thống giữa người với người của toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Thực tế này đòi hỏi ngành Thống kê cần phải đẩy mạnh thu thập dữ liệu thống kê bằng phương pháp trực tuyến.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai 7.So5.2021 937 KB 449