Tăng trưởng của khu vực nông nghiệp 6 tháng đầu năm có đạt được mục tiêu đặt ra không

Câu hỏi:  (PV Mạnh Bôn (Thực hiện) Báo đầu tư) Đợt dịch Covid-19 lần thứ tư đang tác động mạnh tới nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng của khu vực nông nghiệp 6 tháng đầu năm có đạt được mục tiêu đặt ra không, thưa ông? (Nguồn: https://baodautu.vn/khi-kinh-te-kho-khan-nong-nghiep-la-be-do-d145822.html)

Trả lời:

Ông Dương Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản (Tổng cục Thống kê)

Tăng trưởng của khu vực nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 3%, thấp hơn 0,34 điểm phần trăm so với chỉ tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và thấp hơn 0,46 điểm phần trăm so với kịch bản được cập nhật vào đầu quý II/2021.

Nhưng tôi cho rằng, kết quả này là rất ấn tượng. Bởi, bối cảnh Nghị quyết số 01/NQ-CP đặt ra là về cơ bản, thế giới kiểm soát và đẩy lùi được Covid-19; còn khi cập nhật kịch bản tăng trưởng vào đầu tháng 4/2021, Việt Nam đã khống chế được làn sóng Covid-19 lần thứ ba và chưa lường trước được làn sóng Covid-19 lần thứ tư ập đến với mức tàn phá vô cùng nặng nề.

Đạt được tốc độ tăng trưởng 3% trong 6 tháng đầu năm nay, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 (tăng 2,54%), khu vực nông nghiệp đã đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung của cả nền kinh tế (dự kiến đạt 5,8%).