Tăng trưởng kinh tế thì đi đôi với sức khỏe, với đời sống doanh nghiệp. Tuy nhiên khi nói về đóng góp của các doanh nghiệp trong tăng trưởng kinh tế, thường mọi người chỉ nhắc đến Formosa và Samsung. Xin ông có thể giải thích rõ hơn?

Câu hỏi: (Nhà báo Phạm Huyền – Báo Vietnamnet) Tăng trưởng kinh tế thì đi đôi với sức khỏe, với đời sống doanh nghiệp. Tuy nhiên khi nói về đóng góp của các doanh nghiệp trong tăng trưởng kinh tế, thường mọi người chỉ nhắc đến Formosa và Samsung. Xin ông có thể giải thích rõ hơn? (Họp báo 9 tháng 2017)

Trả lời:

(Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK) Thực tế, trong tăng trưởng kinh tế 9 tháng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có mức đóng góp rất lớn vào tăng trưởng của sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế, đặc biệt là đóng góp vào xuất – nhập khẩu của nền kinh tế.

Tôi không phủ nhận vai trò của công ty Formosa cũng như của Samsung. Đối với Samsung, trong 9 tháng đầu năm đặc biệt là quý III có chỉ số tăng trưởng sản xuất lên 45%.

Hay như thép Formosa, từ tháng 8, tháng 9 bắt đầu đi vào sản xuất đã đóng góp vào sản lượng khoảng 0,6 triệu tấn và cả năm nay, dự kiến là sẽ sản xuất ra 1,5 triệu tấn thép. Đấy là những đóng góp của hai công ty này trong tăng trưởng của nền kinh tế.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là hai doanh nghiệp trong khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp và tăng trưởng của nền kinh tế. Ngoài ra, chúng ta còn có sự đóng góp của các doanh nghiệp nước ngoài khác và của khu vực trong nước, cũng đều có mức tăng trưởng rất tốt.