Tăng trưởng quý 2/2018 khá cao như vậy mục tiêu của Chính phủ trong việc tăng trưởng ít nhất là 6,7% liệu có khả quan không? Trong khi đó như báo cáo của ông trình bày 6 tháng cuối năm có xu hướng chững lại.

Câu hỏi: (PV Tùng) Tăng trưởng quý 2/2018 khá cao như vậy mục tiêu của Chính phủ trong việc tăng trưởng ít nhất là 6,7% liệu có khả quan không? Trong khi đó như báo cáo của ông trình bày 6 tháng cuối năm có xu hướng chững lại. Xin cám ơn ông! (Họp báo 6 tháng 2018)

Trả lời:

(Ông Dương Mạnh Hùng, Phụ trách Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia, TCTK) Tổng cục Thống kê đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế cho năm 2018 và các quý III và quý IV/2018. Trước tiên chúng tôi đánh giá dựa vào năng lực sản xuất của nền kinh tế trong quý III và quý IV và đánh giá mục tiêu tăng trưởng mà Quốc hội đề ra là 6,8% có thể đạt được với các lý do sau: Khu vực nông nghiệp xu hướng tiếp tục tăng trưởng tốt vào quý III và quý IV, khu vực dịch vụ vẫn giữ được mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.