Tạp chí thống kê của IAOS

Tạp chí thống kê (SJIAOScủa Hiệp Hội Quốc tế về thống kê nhà nước (IAOS) nhằm mục đích hỗ trợ các nhiệm vụ của IAOS qua việc xuất bản các bài viết để nâng cao sự hiểu biết, sự tiến bộ của thống kê nhà nước và để thúc đẩy sự phát triển các dịch vụ thống kê nhà nước hiệu lực và hiệu quả trên cơ sở toàn cầu.

Tạp chí công bố các bài viết nhận được sự quan tâm của nhiều người, cả người sử dụng và các nhà sản xuất số liệu thống kê nhà nước. Cụ thể là bài viết tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của thống kê nhà nước, bao gồm các lĩnh vực như: tầm quan trọng của việc áp dụng các phương pháp khoa học tốt nhất, yêu cầu đối với sự độc lập của thống kê, cân bằng giữa nhu cầu của người sử dụng và gánh nặng đối với người trả lời, những thách thức đang tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại về bảo mật, và nhu cầu ngày càng tăng về tính nhất quán và sự gắn kết giữa các lĩnh vực thống kê, theo thời gian, và về so sánh quốc tế.

Tổng biên tập Tạp chí Thống kê IAOS là Tiến sỹ Fritz Scheuren, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu khảo sát, Đại học Tổng hợp Chicago (Centre for Excellence in Survey Research at NORC) và nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thống kê Mỹ (American Statistical Association).

Số xuất bản gần đây và sắp tới

Số mới nhất, Vol 28 Nos 3-4, đã xuất bản trong tháng Ba, trong đó có bài viết của nguyên Tổng biên tập, Frank Nolan, và các bài viết về thu thập dữ liệu tự động, nâng cao tỷ lệ trả lời, đánh giá chất lượng tổng điều tra, và một số vấn đề khác.

Trong các số tới có một vấn đề chung lớn hơn, vấn đề về các chương trình hành động từ Hội nghị IAOS 2012 tại Kiev, và một trong số các cuộc phỏng vấn các nhà lãnh đạo thống kê.

Đăng ký Tạp chí

Truy cập vào http://www.iospress.nl/loadtop/load.php?isbn=18747655 để xem một bản mẫu và đăng ký Tạp chí thống kê của IAOS.

Miễn phí truy cập Tạp chí điện tử đối với tất cả các thành viên IAOS

IAOS mời các thành viên truy cập trực tuyến miễn phí Tạp chí thống kê của IAOS (Statistical Journal of the IAOS) . Để truy cập trực tuyến miễn phí vui lòng liên hệ với Margaret de Ruiter – Molloy theo địa chỉ m.deruitermolloy@cbs.nl.

Margaret sẽ cung cấp tên và mật khẩu cho bạn, sau đó bạn có thể truy cập Tạp chí tại trang web: http://www.iospress.nl/loadtop/load.php?isbn=18747655

Hãy thử truy cập và đọc Tạp chí Thống kê của IAOS,  đây là quyền lợi của các thành viên IAOS. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc truy cập trang web, xin vui lòng liên hệ
(technicalsupport@metapress.com).

Gửi bài cho Tạp chí

Sự thành công của Tạp chí phụ thuộc vào sự đóng góp của các thành viên IAOS. Tất cả các bài viết đều được xem xét. Để biết mục tiêu và phạm vi của việc xuất bản, và nộp bản thảo cho Tạp chí. Truy cập vào địa chỉ:

http://www.iospress.nl/loadtop/load.php?isbn=18747655

Vui lòng xem chính sách biên tập (PDF) và các thành viên của Ban biên tập.

NTH

Nguồn: http://isi.cbs.nl/iaos/journal.htm