Tập huấn điều tra thử nghiệm tính thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 2013

Ngày 5/8/2013, tại Hội trường 503 Nhà E, Tổng cục Thống kê, Vụ Xã hội Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn về “Điều tra thử nghiệm tính thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2013”.

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì hội nghị. Các đại biểu tham dự hội thảo, gồm có: Đại diện lãnh đạo và một số chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK; đại diện lãnh đạo Cục Thống kê Yên Bái, Cục Thống kê Hà Tĩnh và Cục Thống kê Bạc Liêu.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Vụ Thống kê Xã hội và môi trường trình bày và hướng dẫn phương án điều tra thử nghiệm và 04 phiếu điều tra thử nghiệm tính thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2013

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận rất kỹ mục đích và ý nghĩa của cuộc điều tra, các chỉ tiêu, tiêu chí điều tra, các phương án điều tra trực tiếp, gián tiếp, các câu hỏi trong phiếu điều tra,… đảm bảo nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu, khả thi và hiệu quả.

Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thống kê đề nghị các đại biểu tham dự, các đơn vị liên quan tiếp tục góp ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện hơn nữa phương án điều tra và phiếu phỏng vấn điều tra trước khi tiến hành điều tra.

Một vài hình ảnh tại Hội nghị

HMH