Tập huấn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK, thành viên BCĐTW thực hiện CLPTTK, Giám đốc Dự án 00068992  phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị

Thực hiện Văn bản số 9820/BKHĐT-TCTK ngày 05/12/2013 về ban hành Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLPTTK), ngày 28/03/2014, tại Khách sạn Đồng Nai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Thống kê  tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá CLPTTK. Đây là Hội nghị tập huấn thứ 5 và là Hội nghị tập huấn cuối cùng của hoạt động hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện CLPTTK (04 hội nghị trước đã được tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng). Thành phần tham dự Hội nghị tập huấn này bao gồm đại diện lãnh đạo Cục Thống kê cấp tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân của 21 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở khu vực phía Nam. Bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK, thành viên BCĐ trung ương thực hiện CLPTTK, Giám đốc Dự án Hỗ trợ thực hiện CLPTTK (00068992) chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tập trung vào 02 nội dung chính: 1) Giới thiệu một số văn bản pháp lý trong lĩnh vực thống kê, trong đó có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện CLPTTK; 2) Hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện CLPTTK.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK, thành viên BCĐ trung ương thực hiện CLPTTK, Giám đốc Dự án Hỗ trợ thực hiện CLPTTK đã nhấn mạnh: “Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là Chiến lược đầu tiên của ngành Thống kê đã được xây dựng rất bài bản, khoa học. Tuy nhiên, xây dựng CLPTTK mới chỉ là bước khởi đầu; tổ chức thực hiện CLPTTK mới là nhân tố quyết định đến sự thành công của CLPTTK. Để tổ chức thực hiện tốt CLPTTK, chúng ta phải thực hiện theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện CLPTTK”. Bà Trần Thị Hằng đã yêu cầu các giảng viên truyền đạt đầy đủ, thiết thực những nội dung theo chương trình của Hội nghị; các đại biểu tập trung tiếp thu, tích cực trao đổi những vấn đề đặc thù của địa phương mình trong quá trình triển khai thực hiện CLPTTK. Bà Trần Thị Hằng cũng yêu cầu, sau Hội nghị này, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai ngay hoạt động theo dõi, đánh giá thực hiện các hoạt động của CLPTTK được phân công chủ trì thực hiện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo nói trên, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, thành viên thường trực BCĐ trung ương thực hiện CLPTTK đã giới thiệu rất chi tiết và lấy vị dụ cụ thể về nghiệp vụ theo dõi, đánh giá thực hiện CLPTTK.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, thành viên thường trực BCĐTW, Tổ phó Tổ Thư ký hướng dẫn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện CLPTTK

Một số hình ảnh khác của lớp tập huấn

Vân Anh