Tập huấn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn đến 2030” do UNDP tài trợ, ngày 13 tháng 3 năm 2014, Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) phối hợp với Ban quản lý Dự án 00068992 đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tại TP. Đà Nẵng. Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê đã tới dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo và cán bộ theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược của các Cục Thống kê, chuyên viên theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược của Văn phòng Ủy ban nhân dân 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Các đại biểu tham dự tập huấn đã được Viện Khoa học Thống kê giới thiệu một số văn bản mới về lĩnh vực Thống kê như Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê, Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin thống kê,…; các văn bản liên quan tới Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu tham dự cũng đã được nghe trình bày những nội dung chủ yếu liên quan tới theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê như: khung theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược, hệ thống theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược, tổ chức thực hiện theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược, các mẫu biểu và báo cáo theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược,…

Phát biểu kết luận tại buổi tập huấn, ông Vũ Thanh Liêm đánh giá cao sự tham gia nhiệt tình và nghiêm túc của các đại biểu tham dự tập huấn. Ông Liêm đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các Cục Thống kê tích cực triển khai thực hiện các hoạt động thuộc Chiến lược đã được phân công, đồng thời thường xuyên theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chiến lược nhằm đảm bảo các hoạt động đạt được các kết quả và mục tiêu đã được đề ra trong Chiến lược. Ngoài ra, ông Liêm cũng yêu cầu đơn vị đầu mối theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược là Viện Khoa học Thống kê cần tiếp thu các ý kiến góp ý để có những điều chỉnh phù hợp, giúp cho việc theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược đạt hiệu quả tốt hơn.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê phát biểu khai mạc và chỉ đạo tập huấn

Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, thành viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ phó Tổ Thư ký thực hiện Chiến lược phát biểu tại buổi tập huấn

Toàn cảnh buổi tập huấn

ĐBH