Tập huấn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 05 tháng 12 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Tài liệu hướng dẫn theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2011 và tầm nhìn đến năm 2030 (Văn bản số 9820/BKHĐT-TCTK). Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện CLTK cho các Bộ, ngành và địa phương.

Thực hiện Văn bản nói trên, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Dự án 00068992 sẽ tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ theo dõi và đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK) cho các Bộ, ngành và địa phương. Lớp tập huấn đầu tiên được tổchức vào ngày 26/7/2013, tại Hà Nội. Đối tượng tham dự lớp tập huấn này là đại diện lãnh đạo và chuyên viên theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê. Lớp tập huấn thứ 2 được tổ chức ngày 27/12/2013, đối tượng tham dự lớp này là đại diện lãnh đạo và chuyên viên của tổ chức Thống kê Bộ, ngành. Các lớp tập huấn cho địa phương sẽ được tổ chức vào Quý I/2014.

Có thể nói CLTK được xây dựng, tổ chức thực hiện rất bài bản và khoa học. Từ 9 chương trình hành động của CLTK được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18/10/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã cụ thể hóa thành 129 hoạt động giao các Bộ, ngành địa phương chủ trì thực hiện trong Kế hoạch thực hiện CLTK ban hành tại Văn bản số 602/BKHĐT-TCTK ngày 2/9/2012). Tiếp theo Kế hoạch nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã ban hành Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK (Văn bản số 2274/BKHĐT-TCTK), để đảm bảo cho các hoạt động của CLTK đều được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Nhằm giúp các Bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, nhất quán việc theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Tài liệu hướng dẫn theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK và tổ chức tập huấn Tài liệu này. Tiến độ thực hiện CLTK sẽ được báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 3 hàng năm.

Hình ảnh lớp tập huấn: 

Vân Anh