Tập huấn về Phương pháp chọn mẫu điều tra

Trong chương trình hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) về việc mời chuyên gia quốc tế để giúp Tổng cục Thống kê (TCTK) cập nhật lại dàn mẫu chủ, đánh giá, rà soát phương pháp chọn mẫu của các cuộc điều tra hộ gia đình, nhằm nâng cao chất lượng của các cuộc điều tra chọn mẫu, từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 02 năm 2020, TCTK đã tổ chức lớp Tập huấn về phương pháp chọn mẫu điều tra cho hơn 40 học viên là Lãnh đạo và chuyên viên đến từ các đơn vị thuộc TCTK. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì khai mạc lớp tập huấn, giảng viên là ông Armando R. Levinson, chuyên gia cao cấp quốc tế về lĩnh vực chọn mẫu điều tra sẽ chia sẻ kinh nghiệm liên quan phương pháp chọn mẫu và từ những kết quả đã làm việc với một số đơn vị của TCTK trước đó.

Khóa tập huấn tập trung vào các nội dung chủ yếu: (1) Giới thiệu về Phương pháp thống kê quan trọng liên quan đến chọn mẫu điều tra; (2) Phương pháp chọn mẫu, xác định cỡ mẫu, phân bổ mẫu; (3) Thiết kế dàn mẫu chủ. Ngoài những nội dung giảng viên chia sẻ, có các chủ đề thảo luận và trao đổi của các học viên.

Ông Phạm Quang Vinh nhấn mạnh, đây là một nội dung quan trọng liên quan không chỉ các đơn vị có cuộc điều tra chọn mẫu hộ gia đình, mà còn cả các đơn vị có các cuộc điều tra chọn mẫu khác và đơn vị nghiên cứu phương pháp luận trong bối cảnh chúng ta đang sử dụng nhiều các cuộc điều tra chọn mẫu và có nền tảng số liệu tương đối đầy đủ từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đề nghị học viên theo dõi đầy đủ, tập trung và tích cực học hỏi.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn

Ông Phạm Quang Vinh Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK chủ trì

Ông Armando R. Levinson, chuyên gia cao cấp quốc tế chia sẻ kinh nghiệm

Vân Anh