TCTK cho biết đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn 2011-2016 và những điểm sáng của doanh nghiệp trong ứng dụng khoa học công nghệ?

Câu hỏi: (PV Tiến – Báo Lao động) Việt Nam đang triển khai cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thông qua Tổng điều tra kinh tế năm 2017, TCTK cho biết đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn 2011-2016 và những điểm sáng của doanh nghiệp trong ứng dụng khoa học công nghệ? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng, Vụ TK Công nghiệp)

Như chúng ta đã biết Việt Nam đã chủ trì thành công Hội nghi quốc tế cách mạng công nghiệp 4.0 cách đây ít ngày và Chính phủ có quyết tâm rất cao trong việc chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương, các doanh nghiệp trong thời gian tới triển khai mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong Tổng điều tra vừa qua chúng tôi chưa đề cập đến lĩnh vực công nghiệp 4.0 vì lĩnh vực này còn rất mới mà chỉ có một số thông tin liên quan đến máy tính, Internet của doanh nghiệp do đó một số thông tin này chưa phản ánh đầy đủ được cách mạng công nghiệp 4.0. Trong thời gian tới, các thông tin liên quan đến cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ được thu thập trong cuộc Điều tra doanh nghiệp 2018, hiện nay TCTK đang tiến hành tổng hợp và đã có kết quả sơ bộ, dự kiến sẽ được công bố trong thời gian tới.