TCTK có bình luận gì vì tôi thấy các ý kiến của các chuyên gia đánh giá khu vực ngoài nhà nước mới là khu vực quản trị tốt, hoạt động có hiệu quả và là động lực cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai?

Câu hỏi: (PV Phạm Cương-Truyền hình TTXVN) Theo thông cáo báo chí về kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 có phần đánh giá của TCTK về các doanh nghiệp ngoài nhà nước có chỉ tiêu tỷ suất sinh lời, chỉ tiêu về chất lượng hoạt động thấp nhất. TCTK có bình luận gì vì tôi thấy các ý kiến của các chuyên gia đánh giá khu vực ngoài nhà nước mới là khu vực quản trị tốt, hoạt động có hiệu quả và là động lực cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK)

Sở dĩ các chỉ tiêu, các chỉ số hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước không bằng khu vực doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có một số lý do sau:

–  Số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước là rất lớn nhưng công nghệ lạc hậu, quy mô nhỏ. Trước đây chúng tôi tính toán qua Tổng điều tra kinh tế và Điều tra doanh nghiệp cho thấy quy mô doanh nghiệp xét theo quy mô lao động là khoảng 50-59 lao động trên một doanh nghiệp có hiệu quả tốt nhất và năng suất lao động cao nhất nhưng phần lớn doanh nghiệp ngoài nhà nước của chúng ta hiện nay có quy mô nhỏ và siêu nhỏ nên hiệu quả theo quy mô là không bằng các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

–  Đúng là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có quản trị tốt hơn, có năng lực tốt hơn nhưng chỉ đúng với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có quy mô lớn, các tập đoàn, các Tổng công ty.