TCTK có thể cho biết số lượng cụ thể của từng loại doanh nghiệp là bao nhiêu?

Câu hỏi: (Báo Quân đội nhân dân) Trong thông cáo báo chí kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 xét theo trình độ công nghệ của các DN (DN công nghệ cao, công nghệ trung bình và công nghệ thấp), TCTK có thể cho biết số lượng cụ thể của từng loại doanh nghiệp là bao nhiêu? (Họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2017, ngày 19 tháng 9 năm 2018)

Trả lời: (Ông Phạm Đình Thúy, Vụ trưởng, Vụ TK Công nghiệp)

TCTK sẽ phát hành các ấn phẩm trong tháng 10 năm 2018 về trình độ công nghệ trong ngành chế biến, chế tạo. Trong ấn phẩm sẽ có thông tin cụ thể về lĩnh vực này. Các phóng viên, nhà báo có thể biết thông tin cụ thể chi tiết trong ấn phẩm trong thời gian tới.