Thách thức thống kê trong lĩnh vực vũ trụ học thế kỷ 21 (COSMO21)

Hội thảo lần thứ ba về Thách thức thống kê trong lĩnh vực vũ trụ học (COSMO21) dự kiến tổ chức tại thành phố Valencia, Tây Ban Nha từ ngày 23 đến ngày 25 ​​tháng 05 năm 2018.

Trong suốt 20 năm qua, đã có một cuộc đối thoại giữa các nhà thiên văn học và các nhà thống kê. Cuộc đối thoại này đã mang lại hiệu quả và trở thành nguồn gốc của một môn khoa học mới được gọi là Astrostatistics. Công cụ chính là để so sánh các kết quả lý thuyết với các quan sát thực tế trong thiên văn học chính là thống kê. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của các cơ sở dữ liệu thiên văn khổng lồ thách thức về mặt quy mô thiên văn học và dẫn đến việc các kỹ thuật thống kê mới bắt đầu được sử dụng, điển hình như phép biến đổi rời rạc và ứng dụng chọn mẫu chùm.

Hội thảo diễn ra vào đúng thời điểm các cuộc điều tra về vũ trụ học có quy mô sử dụng một phần phân tích Bayesian phức tạp, đòi hỏi tính toán cao, đặc biệt trong việc lựa chọn mô hình. Pan-STARRS dự kiến có một cuộc khảo sát hoàn chỉnh về 3π steradians có kích thước petabyte; Khảo sát năng lượng tối và các cuộc điều tra KiDS của VST sẽ được tiến hành rất nghiêm túc với những khó khăn tương tự như phân tích dữ liệu. Ngoài ra, cộng đồng vũ trụ học dự kiến chuẩn bị cho LSST và Euclid cuộc khảo sát một phần lớn bầu trời ở độ phân giải góc độ gần với kính thiên văn Hubble. Các cuộc điều tra về vũ trụ học, vũ trụ mở rộng sẽ nhắm đến hơn 10 triệu đối tượng với độ phân giải 5000. Các kỹ thuật SKA trước đây sẽ phải đối mặt với những thách thức dữ liệu mà hiện nay vẫn chưa được giải quyết. Những ví dụ này cũng làm nổi bật vai trò hiện tại và tương lai của dữ liệu lưu trữ trong nghiên cứu vật lý thiên văn.

Hội nghị Cosmo21 được tổ chức kết hợp với ấn bản lần thứ 9 của Viện Phân tích dữ liệu Thiên văn (ADA9) nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu trẻ những kỹ năng kỹ thuật cần thiết để xử lý dữ liệu hiện đại.

Chủ đề của hội thảo:

  • Bức xạ nền vũ trụ, Thấu kính hấp dẫn yếu, Cấu trúc quy mô lớn, Lò vi sóng điện từ vũ trụ, ống kính yếu, cấu trúc quy mô lớn, siêu tân tinh Redshift, Bản đồ bức xạ 21-cm z, chuỗi Lyman-alpha, Sóng hấp dẫn;
  • Phát hiện thiên văn học từ các tập dữ liệu lớn;
  • Các phương pháp thống kê được sử dụng trong phân tích dữ liệu thiên văn, ví dụ phương pháp Bayesian: Bằng chứng, lựa chọn mô hình, phân tổ nhiều chiều và phân nhóm chùm;
  • Phép biến đổi rời rạc: Phép biến đổi rời rạc Wavelets, chọn mẫu chùm, phân tích dữ liệu bằng máy.

Đăng ký tham gia Hội thảo:

Hạn cuối nộp bản tóm tắt: Ngày 16 tháng 02 năm 2018

Hạn cuối đăng ký: Ngày 30 tháng 03 năm 2018

Chi tiết xem tại trang web: http://cosmo21.cosmostat.org/

Phạm Hạnh (dịch, tổng hợp)

Nguồn: http://www.cosmostat.org/events/cosmo21-2018