Tham gia hội thảo trực tuyến miễn phí EMOS 2020

Chuỗi hội thảo trực tuyến EMOS 2020 bắt đầu từ ngày 25 tháng 02 và kéo dài đến tháng 6, có tất cả 13 phiên, mỗi phiên có thời lượng là 60 phút. Chương trình EMOS 2020 do Đại học Pisa thay mặt cho Eurostat quản lý, sẽ cung cấp các buổi chia sẻ thú vị từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực họ nghiên cứu. Ngoài các chủ đề cụ thể, như nhân khẩu học và nền kinh tế tuần hoàn, năm 2020 còn tập trung vào các công cụ mở cho kỹ thuật máy tính, khoa học dữ liệu và thống kê với phần mềm R, Python và Julia cũng như trực quan hóa dữ liệu trong thống kê nhà nước. Chủ tịch Eurostat, sẽ mở đầu hội thảo trực tuyến về số liệu thống kê thông minh đáng tin cậy.

Danh sách các phiên hội thảo:

TT

Ngày

Tiêu đề

Người trình bày

1

25/02

Số liệu thống kê thông minh đáng tin cậy là gì?

Albrecht wirthmann, Eurostat

2

03/3

Nền kinh tế tuần hoàn: Làm thế nào để đo lường khi chúng ta không có biện pháp?

Gustavo Longaray Moraga, Đại học Ghent

3

10/3

Kiểm soát công bố thống kê: Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?

Natalie Shlomo,

Đại học Manchester

4

18/3

Chỉ số giá tiêu dùng: từ truyền thống đến các nguồn dữ liệu và kỹ thuật mới

Jens Mehrhoff,

Bundesbank

5

24/3

R, Phyton, Julia: Bạn đã biết tất cả?

Mark Van der Loo, CBS

6

31/3

Thay đổi nhân khẩu học và thống kê chính thức

Daniele Vignoli, Đại học Florence và Eleonora Meli, Istat

7

07/4

Truyền thông sự không chắc chắn trong dữ liệu chính thức

Edwin de Jonge, CBS

8

21/4

Việc sử dụng dữ liệu không gian địa lý trong thống kê chính thức

Hannes Reuter, Eurostat

9

29/4

Ước tính khu vực nhỏ để lập bản đồ các chỉ số địa phương

Monica Pratesi, Đại học Pisa

10

5/5

Ngoài GDP: Chúng tôi đã thực hiện những gì cho đến nay?

Marco Mira D’Ercole, OECD

11

12/5

Điều tra kết hợp

Edith de Leeuw và Anne Elevelt, Đại học Utrecht

12

26/5

Tác động hiệu quả trong điều tra kết hợp

Claudia de Vitiis, Istat

13

9/6

Phát triển gần đây trong công bố số liệu thống kê

Tim Allen, Eurostat

Hội thảo trực tuyến EMOS 2020 miễn phí và mở cửa cho tất cả những người tham gia đã đăng ký trước. Đối với những người không thể tham gia phiên trực tiếp, hội thảo trên web sẽ được ghi lại để xem sau. Những người quan tâm có thể đăng ký cũng như chi tiết chương trình có sẵn tại https://emos2020events.ec.unipi.it/emos-webinars-2020/.

Công cụ tham gia hội thảo: Skype for Business

Lan Phương (tổng hợp và dịch)

Nguồn: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/CN-20200224-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fnews%2Fwhats-new