Tham khảo ý kiến về các chủ đề thảo luận nhóm tại Đại hội Thống kê thế giới 2013

Bạn muốn những vấn đề chủ yếu nào về thống kê chính thức được thảo  luận tại Đại hội Thống kê thế giới.

Hiệp hội Quốc tế về Thống kê chính thức (IAOS) có bố trí một cuộc thảo  luận nhóm đặc biệt tại Đại hội Thống kê thế giới tổ chức tại Hồng Kông (tháng 8 năm 2013) ở đây các chủ đề được đưa ra thảo luận sẽ do các thành viên của IAOS quyết định.

Các thành viên tham dự cuộc họp quyết định các chủ đề giành cho thảo luận nhóm sẽ là các nhà lãnh đạo xuất chúng trong các tổ chức thống kê chính thức:

– Stephen Penneck (chủ tọa), Chủ tịch IAOS

– Geoff Bascand, Thống kê trưởng, Thống kê New Zealand

– Enrico Giovannini, Thống kê trưởng, Thống kê Ý

– Jil Matheson, Thống kê trưởng, Thống kê Vương Quốc Anh

– Eduardo Nunes, Thống kê trưởng, Thống kê Brazil

– Walter Radermacher, Tổng giám đốc Eurostat.

Hãy cho chúng tôi biết những chủ đề nào bạn muốn được thảo luận tại phiên họp này. Ví dụ, có thể  gồm các chủ đề dưới đây:

– Dữ liệu mở – là mối đe dọa hay cơ hội? các cơ quan thống kê quốc gia nên đáp ứng như thế nào?

– Khi các nguồn lực khan hiếm, liệu chúng ta có nên tập trung vào việc thu thập dữ liệu, và để cho những người khác làm phân tích không?

– Làm thế nào để các cơ quan thống kê quốc gia có thể hợp tác tốt nhất để giảm chi phí?

– Làm thế nào để cộng đồng thống kê chính thức hỗ trợ tốt nhất cho các thành viên, có các vấn đề về tình trạng nguyên vẹn của thống kê với các chính phủ của họ?

– Ranh giới của số liệu thống kê chính thức nên như thế nào?

– Làm thế nào để chúng ta đưa ra ranh giới giữa nghiên cứu và thống kê hoặc dự báo và thống kê?

– Chúng ta có nên sản xuất số liệu chỉ dành cho quản lý hành chính như các bảng danh mục hóa chất các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng và đã sản xuất không?

– Có nên đáp ứng yêu cầu của người sử dụng muốn chúng ta đo lường cái gì đó mà thực sự không thể đo được? ví dụ như đo lường thống kê về nền kinh tế không quan sát được?

Nếu bạn có ý tưởng về các chủ đề thảo luận nhóm, vui lòng gửi đến contactiaos@gmail.com vào cuối tháng 12/ 2012.

NTH

http://isi.cbs.nl/iaos/