Thông báo kết quả thi tuyển CCVC Tổng cục Thống kê năm 2016-2017

Ngày 27/4/2017 Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức đã ký Thông báo số 88/TB-TCCB về kết quả thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016-2017. Xem kết quả thi tuyển cụ thể ở file đính kèm.

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển nói trên phải có đủ bài thi của các môn thi theo quy định, trừ các môn được miễn; có điểm của mỗi bài thi từ 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số đối với môn thi viết nghiệp vụ) và có kết quả thi thuyển (3 môn: kiến thức chung, viết chuyên ngành, trắc nghiệm chuyên ngành và điểm ưu tiên nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng ngạch, từng vị trí đã thông báo.

Đoàn Dũng

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 12. File 1 3 MB 731
pdf 12. File 2 3 MB 704
pdf 12. File 3 2 MB 621