THÔNG BÁO: Nhu cầu tiếp nhận viên chức vào vị trí việc làm Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu khoa học và Chiến lược phát triển Thống kê

Viện Khoa học Thống kê (KHTK) là cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) có nhu cầu tiếp nhận viên chức vào vị trí Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu khoa học và Chiến lược phát triển Thống kê.

Công việc chính:

Tổ chức nghiên cứu các đề tài, dự án về lĩnh vực thống kê; biên soạn tài liệu, giáo trình và tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Tổng cục Thống kê.

Yêu cầu:

– Tuổi: Không quá 45 tuổi;

– Trình độ chuyên môn: Có bằng Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế (ưu tiên Tiến sĩ thống kê);

– Trình độ lý luận chính trị: Có bằng Trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;

– Trình độ ngoại ngữ: Thông thạo một trong các ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Nhật;

– Đang là công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, có thời gian công tác liên tục từ 3 năm trở lên (Ưu tiên ứng viên đã từng là lãnh đạo hoặc trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng trở lên).

Quyền lợi:

– Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật Viên chức năm 2010;

– Ngoài lương và phụ cấp theo ngạch bậc, còn được hưởng thù lao giảng bài, nhuận bút và các khoản thu nhập khác theo mức độ đóng góp.

Hồ sơ:

– Đơn xin làm việc;

– Bản sao hồ sơ công chức, viên chức do cơ quan, đơn vị đang quản lý (bản chính được nộp sau khi được tiếp nhận).

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ: từ 20/4 đến 20/6/2018;

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Tầng 3, Viện Khoa học Thống kê, số 42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Để biết thêm thông tin, xin mời tham khảo tại website: http://vienthongke.vn.

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH