Thông báo Thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016

Thông báo, các chỉ tiêu tuyển dụng và mẫu đơn đăng ký tuyển dụng xem tại các file đính kèm:

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 1. Thong bao 3 MB 725
pdf Phu luc 1 632 KB 679
pdf Phu luc 2 696 KB 669
pdf Phu luc 3a 4 MB 727
pdf Phu luc 3b 2 MB 642
pdf Phu luc 3c 2 MB 704
pdf Phu luc 4 mau don 789 KB 642