Thông báo Thi tuyển công chức, viên chức Tổng cục Thống kê năm 2016

Thông báo, các chỉ tiêu tuyển dụng và mẫu đơn đăng ký tuyển dụng xem tại các file đính kèm:

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 1. Thong bao 3 MB 1220
pdf Phu luc 1 632 KB 1187
pdf Phu luc 2 696 KB 1188
pdf Phu luc 3a 4 MB 1258
pdf Phu luc 3b 2 MB 1160
pdf Phu luc 3c 2 MB 1223
pdf Phu luc 4 mau don 789 KB 1145