Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau buổi làm việc với Tổng cục Thống kê ngày 29/7/2020

Ngày 06/8/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo Công văn hỏa tốc số 611/BKHĐT-VP về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ngành thống kê của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giao cho Tổng cục Thống kê và các đơn vị liên quan sau buổi làm việc với Tổng cục Thống kê ngày 29/7/2020. Trong đó giao Tổng cục Thống kê triển khai 08 nhiệm vụ như: Triển khai công tác thu thập thông tin thống kê, cập nhật các số liệu thống kê theo các tiêu chí “Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời”; Đổi mới phương pháp thu thập, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác thu thập thông tin thống kê, tăng cường phân tích chuyên sâu; chuẩn bị các tài liệu, nội dung phục vụ công tác tổng kết 5 năm về đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh; tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; khẩn trương hoàn thành việc thực hiện thí điểm sát nhập Chi cục Thống kê khu vực; khẩn trương sửa đổi Chương trình điều tra quốc gia; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Điều hành của Bộ… Đặc biệt thực hiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định “Ngày Thống kê Việt Nam” nhằm tôn vinh những người làm công tác thống kê.

Chi tiết công văn đính kèm

BBT

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 5. CV_611_BKHDT.signed 2 MB 635