Thống kê “3 phải”

Lại một hội nghị bàn về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, sau khi đại diện UBND đọc xong báo cáo kinh tế – xã hội 6 tháng, đến phần phát biểu ý kiến của các ngành. Đại diện của ngành nông nghiệp nhất trí với số liệu thống kê về tình hình sản xuất nông nghiệp trình bày trong báo cáo. Tuy nhiên, chỉ chưa đồng tình với số liệu tổng đàn lợn tại thời điểm mồng 1 tháng 4 và phân tích thêm: Tổng đàn lợn phải tăng cao hơn số liệu của thống kê công bố…

Ảnh minh họa: Bùi Hiếu

Để khách quan, Chủ tọa yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường cho thêm ý kiến. Một Chủ tịch UBND xã cho rằng: Năm nay đàn lợn phải tăng cao hơn, như đại diện của ngành nông nghiệp phát biểu. Bởi lẽ, ở địa phương tôi chuyên trồng màu, nhu cầu phân chuồng để trồng màu rất lớn, trước đây mỗi hộ chỉ nuôi 1 con lợn, nhưng hiện nay mỗi hộ nuôi 2 con, một số nhà còn nuôi lợn theo hướng gia trại, trang trại.

Nhưng một Chủ tịch UBND phường lại có ý kiến trái chiều: “số liệu thống kê” về đàn lợn cũng chưa chính xác – đàn lợn và tốc độ phải giảm vì các hộ đều ở nhà hình ống, không có chuồng trại; chăn nuôi lợn không hiệu quả, phường đang chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động…

Như mọi hội nghị bàn về kinh tế – xã hội, ngành Thống kê phải có ý kiến về những tranh luận này. Chi cục trưởng Chi cục Thống kê phát biểu: Ý kiến trái chiều nhau của 2 đồng chí Chủ tịch UBND xã và phường đều đúng cả. Cả hội trường cười rộ lên, có người còn thốt lên “thống kê ba phải”. Chi cục trưởng Chi cục Thống kê vẫn bình tĩnh, rành rọt giải thích: Số liệu tổng hợp đàn lợn từ dàn mẫu của khu vực thành thị (phường) của Chi cục Thống kê điều tra và tổng hợp đúng là năm nay giảm hơn năm trước, còn số liệu lợn được tổng hợp từ mẫu của các xã năm nay tăng rất cao so với năm trước. Tính chung lại thì số lượng lợn của cả 2 khu vực, do khu vực nông thôn có mức tăng nhiều hơn mức giảm của khu vực thành thị nên tổng đàn lợn vẫn tăng và tăng như số liệu đã trình bày trong báo cáo.

Cả chủ tọa và các đại biểu dự hội nghị đều đồng tình với những giải thích của Chi cục trưởng Chi cục Thống kê./.

Vũ Liêm