Thống kê chính thức với dữ liệu lớn

Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) sẽ tổ chức Hội thảo khoa học về Thống kê chính thức với dữ liệu lớn (Big data), nhằm chia sẻ hiểu biết về Big data và định hướng ứng dụng Big data trong thống kê chính thức ở Việt Nam.

Tiến sỹ Nguyễn Bích Lâm (Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) chủ trì Hội thảo. Thành phần tham dự Hội thảo bao gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT, TCTK, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông (Trường Đại học Bách Khoa), Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Khoa Thống kê (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân), Hội Thống kê Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA).

Hội thảo sẽ có bốn bài trình bày: (1) Từ Đại hội Thống kê thế giới lần thứ 60 (Brazil, 7/2015) đến định hướng phát triển Thống kê Việt Nam; (2) Tổng quan về Big data; (3) Thống kê chính thức với Big data: Kinh nghiệm quốc tế và hướng nghiên cứu, ứng dụng của TCTK; (4) Khai thác nguồn Big data để biên soạn chỉ số giá tiêu dùng (CPI); và các bài tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về Big data.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào buổi chiều thứ Tư (13h30), ngày 07/10/2015, tại số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội (Phòng 503 Nhà E, Tổng cục Thống kê).

Viện Khoa học Thống kê kính mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên… tham dự Hội thảo nói trên./.

Mai Hương Hương