Thống kê nhanh về “Phong cách làm việc của nhân viên công chức”

Nhân viên – cán bộ – công chức là một trong những nhóm lao động chính trong nền kinh tế của nước ta hiện nay. Vào tháng 7-2012, công ty NCTT trực tuyến W&S đã thực hiện một cuộc khảo sát nhanh trên 500 người nhằm tìm hiểu về những suy nghĩ và thái độ của nhóm nhân viên – cán bộ – công chức về công việc hiện tại của mình.

1.  Mức độ yêu thích công việc

Cứ 10 người được khảo sát thì hơn 6 người cho biết họ yêu thích công việc hiện tại của bản thân, với mức độ từ khá đến rất yêu thích. Nhóm còn lại cảm thấy bình thường và chỉ có khoảng 3% cảm thấy ghét công việc mình đang làm.

  2. Mục đích và động lực để đi làm hàng ngày

Tuy mỗi người có nhiều lý do khác nhau để đi làm và lựa chọn công việc hiện tại nhưng kiếm tiền vẫn được lựa chọn là mục đích và động lực hàng đầu thúc đẩy mọi người đến công sở (chiếm 78.5% người được khảo sát).

Đối với nhóm nhân viên – cán bộ – công chức, mọi người đi làm vì muốn sử dụng các kiến thức, kỹ năng mà họ đã học được và tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình. Ngoài ra, với quan niệm “Sống là phải làm việc”, công việc đã trở thành một phần tất yếu, không thể tách rời trong cuộc sống của người Việt Nam.

3. Thời gian đến công sở

Khảo sát cho thấy một kết quả khá ngạc nhiên, có đến 25.3% thường đến cơ quan không đúng giờ và chưa thực hiện nghiêm túc nội quy giờ giấc công sở. Tuy nhiên, đa số các nhân viên – cán bộ – công chức khác (74.7%) luôn đúng giờ hay đến sớm khoảng 5 – 15 phút mỗi ngày trước khi bắt đầu công việc của mình.

4. Thói quen lập kế hoạch

Phần lớn những người thuộc nhóm nhân viên – cán bộ – công chức có thói quen lập kế hoạch thường xuyên cho ngắn hạn, tiêu biểu là cho ngày và thỉnh thoảng cho tháng. Tuy nhiên, đa số lại không có thói quen lập kế hoạch trong dài hạn, cho từng quý hay từng năm.

5. Xu hướng làm việc nhóm

Trong môi trường làm việc hiện đại, làm việc nhóm đã trở thành một kỹ năng mềm cần thiết ngoài những kỹ năng và tri thức phục vụ cho công việc, không chỉ ở các công ty có vốn đầu tư nước ngoài mà kể cả các công ty trong nước. Điển hình, khảo sát cho thấy có đến 61% trả lời thường xuyên làm việc theo hình thức độc lập kết hợp làm việc nhóm và 11.5% thường làm việc theo nhóm nhất.

6. Làm việc riêng trong giờ công sở

Bên cạnh các suy nghĩ và thói quen công sở kể trên, khi được hỏi về làm việc riêng trong thời gian làm việc, có hơn 80% cho biết thường thỉnh thoảng làm việc riêng nếu việc đó quan trọng.  Đặc biệt, trong số những người thường làm việc riêng trong giờ làm việc, nữ giới chiếm một tỷ lệ nhiều hơn so với nam giới thuộc nhóm nhân viên – cán bộ – công chức.

ĐN (st)

Nguồn: https://www.vinaresearch.net/public/news/432-thong_ke_nhanh_ve_Phong_cach_lam_viec_cua_nhan_vien_cong_chuc.vnrs