Thống kê về chi phí logistics

Chi phí logistics phản ánh mức độ phát triển của ngành dịch vụ logistics của mỗi quốc gia. Chi phí logistics cao là một trong những rào cản lớn, ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của các doanh nghiệp và cản trở sự phát triển của nền kinh tế. Chính vì vậy, cắt giảm chi phí logistics đang là chủ đề mà Chính phủ, các bộ, ngành địa phương và doanh nghiệp quan tâm, nhằm giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay.

Thông qua việc phân tích và so sánh các số liệu thống kê hàng năm về chi phí logistics có thể xác định xu hướng, điểm mạnh và điểm yếu cũng như những thành công hay thất bại của nền kinh tế mỗi quốc gia trong việc thực thi chính sách liên quan đến logistics.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa có sự thống nhất trong việc đưa ra một định nghĩa chính xác về chi phí logistics. Trên thực tế, có nhiều cách tiếp cận nghiên cứu và ý kiến khác nhau từ quan niệm, phân loại, cơ cấu và nội dung chi phí…, đặc biệt là phương pháp, cách tính chi phí logistics ở nước ta hiện nay còn nhiều bất cập. Do đó, chi phí logistics cần phải được hiểu đúng và nhận diện những điểm chưa hoàn thiện nhằm có giải pháp để tính đúng, tính đủ, góp phần tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai4 So5.2022 818 KB 149