Thống kê về điện toán đám mây được sử dụng trong các doanh nghiệp tại Liên minh châu Âu (EU)

Các doanh nghiệp có thể truy cập tài nguyên máy tính do các bên thứ ba lưu trữ trên Internet thay vì xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của riêng mình. Nhóm tài nguyên được chia sẻ này thường được gọi là “điện toán đám mây”. Khi dịch vụ điện toán đám mây được cung cấp trực tuyến, doanh nghiệp có quyền truy cập internet để có thể sử dụng chúng. Năm 2016, có 97% doanh nghiệp EU có từ 10 người trở lên được tiếp cận. Mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp có truy cập internet ở mức độ tương đối cao ở các quốc gia thành viên, nhưng chỉ 21% sử dụng dịch vụ điện toán đám mây trong năm 2016.

Điện toán đám mây thường được sử dụng nhiều nhất ở các quốc gia Bắc Âu

Sự khác biệt đáng kể có thể quan sát được ở các nước thành viên EU. Hơn một nửa số doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây ở Phần Lan (57%) và trên 40% ở Thụy Điển (48%) và Đan Mạch (42%). Doanh nghiệp các nước có mức sử dụng dịch vụ điện toán đám mây dưới 10%, gồm: Bulgaria và Romania (7%); Latvia và Ba Lan (8%), Hy Lạp (9%).

Sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của các doanh nghiệp các nước thành viên EU, năm 2016

% doanh nghiệp

 

Điện toán đám mây chủ yếu được sử dụng cho mục đích e-mail và lưu trữ

Trong số các doanh nghiệp báo cáo sử dụng điện toán đám mây, có 65% đã chọn giải pháp điện toán đám mây để lưu trữ các hệ thống e-mail. Khoảng 62% sử dụng điện toán đám mây để lưu trữ các tệp tin dưới dạng điện tử, khoảng 44% sử dụng để lưu trữ cơ sở dữ liệu và 41% cho phần mềm văn phòng (ví dụ: Bộ xử lý văn bản, bảng tính …). Quan trọng nhất là các doanh nghiệp sử dụng điện toán đám mây để truy cập vào các ứng dụng phần mềm cao cấp hơn như: Tài chính kế toán (32%) và quản lý quan hệ khách hàng (27%). Ngoài ra, 21% báo cáo sử dụng các nền tảng điện toán đám mây để khai thác sức mạnh tính toán giúp chạy các ứng dụng phần mềm kinh doanh riêng của doanh nghiệp.

Đỗ Ngát (dịch)

Nguồn: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170330-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F