Thống nhất số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa hàng tháng giữa Tổng cục Thống kê và Tổng cục Hải quan

Sáng ngày 21/08/2020, Tổng cục Thống kê (TCTK) và Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã tổ chức cuộc họp thống nhất số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa hàng tháng. Tham dự cuộc họp gồm có: bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK; ông Lưu Mạnh Tưởng, Phó Tổng cục trưởng TCHQ; ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK; đại diện lãnh đạo, chuyên viên của một số bộ, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc TCTK và TCHQ; đại diện thành viên Tổ công tác liên Bộ.

Trong cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng TCTK cho biết báo cáo tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là hết sức quan trọng. Theo lịch phổ biến thông tin thống kê, vào ngày 29 hàng tháng, TCTK công bố báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng, trong đó có nội dung về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa. Số liệu xuất nhập khẩu được TCTK công bố là số ước tính dựa trên số liệu của 15 ngày đầu tháng và ước tính cho số ngày còn lại của tháng báo cáo. Vào tuần đầu của tháng tiếp theo, Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ hàng tháng về tình hình kinh tế-xã hội, trong đó có đề cập đến số liệu và đánh giá tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng trước. Tại thời điểm này, TCTK chưa có số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa cập nhật của tháng trước. Trong trường hợp TCHQ cập nhập số liệu sơ bộ của tháng trước phục vụ báo cáo Chính phủ và số liệu được sử dụng trong phiên họp này thì sẽ có sự chênh lệch với số liệu của TCTK đã công bố trước đó. Điều này sẽ gây khó khăn cho công tác điều hành của Chính phủ. Vì vậy, cần thống nhất phương án cung cấp và sử dụng số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa do Tổ công tác liên Bộ ước tính và số liệu Lãnh đạo Chính phủ sử dụng trong cuộc họp thường kỳ Chính phủ hàng tháng.

Ông Lưu Mạnh Tưởng, Phó Tổng cục trưởng TCHQ chia sẻ, TCHQ cũng như TCTK, căn cứ vào chức năng quản lý nhà nước để phục vụ lãnh đạo, phục vụ Chính phủ điều hành hoạt động kinh tế. TCHQ là cơ quan tổng hợp các số liệu kim ngạch xuất, nhập khẩu từ các hoạt động xuất, nhập khẩu, cung cấp và sử dụng theo đúng quy định. Hiện nay, đang có thực trạng chênh lệch về số liệu công bố thông tin xuất, nhập khẩu hàng hóa hàng tháng giữa hai đơn vị là TCTK và TCHQ, nguyên nhân là do tính đặc thù nếu lấy số liệu càng sát ngày cuối cùng của báo cáo sẽ càng chính xác hơn. Vì thế hai bên cần thống nhất phương án về thời điểm cung cấp thông tin để đảm bảo tiến độ và độ chính xác của số liệu.

TCTK đề xuất hai phương án ước tính số liệu xuất, nhập khẩu hàng hóa hàng tháng như sau:

Phương án 1: Không thay đổi kỳ tổng hợp số liệu nghĩa là thay cho việc sử dụng thông tin xuất, nhập khẩu hàng hóa của 15 ngày đầu tháng như ước tính hiện nay, Tổ công tác liên Bộ dựa trên thông tin xuất, nhập khẩu hàng hóa của 20 ngày và ước tính thêm 10 ngày còn lại của tháng theo phương pháp phù hợp, đảm bảo độ tin cậy.

Phương án 2: Thay đổi kỳ tổng hợp số liệu nghĩa là kỳ tổng hợp số liệu của tháng báo cáo bao gồm 10 ngày của tháng trước và 20 ngày của tháng báo cáo. Theo đó, thời gian của 1 tháng báo cáo vẫn đảm bảo là 30 ngày.

Cuối cùng, TCTK và TCHQ đã thống nhất về việc cung cấp và sử dụng số liệu xuất nhập, khẩu hàng hóa hàng tháng. Theo đó, TCHQ sẽ cung cấp số liệu xuất, nhập khẩu vào 3 thời điểm sau: Ngày 23 hàng tháng cung cấp số liệu chi tiết về xuất, nhập khẩu để ước tính phục vụ cho việc công bố số liệu kinh tế-xã hội hàng tháng của TCTK; Ngày 26 hàng tháng, cung cấp số liệu tổng về xuất, nhập khẩu hàng hóa để TCTK báo cáo Chính phủ; Ngày 01 hàng tháng, gửi số liệu tổng về xuất nhập, khẩu hàng hóa tháng trước để TCTK phục vụ cho phiên họp Chính phủ.

Một số hình ảnh cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu tại cuộc họp


Ông Lưu Mạnh Tưởng, Phó Tổng cục trưởng TCHQ phát biểu tại cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Khương Duy


Tin mới hơn:

Tin cũ hơn: