Thư giãn với thống kê

Vợ nói chuyện với ông chồng hay nhậu:

– Anh xem báo đây, người ta thống kê: 40% tai nạn giao thông là do lái xe uống rượu trong khi lưu thông trên đường.

– Vậy có nghĩa là 60% tai nạn còn lại là do những người lái xe chỉ uống nước, thật khủng khiếp – chồng le lưỡi.

Nguồn: http://diendan.vietgiaitri.com/chu-de/thong-ke-1051005.vgt