Thư giãn với xác suất

Một cụ già đang lụi cụi định qua đường thì thấy một em học sinh. Cụ liền gọi.
– Này cháu ơi!
– Dạ, cụ gọi cháu. Em học sinh đáp.
– Cháu dẫn cụ qua đường được không? Cụ già nhờ vả với giọng hiền từ.
Em học sinh thắc mắc.
– Cụ lớn hơn cháu sao lại không tự qua đường được chứ?
Cụ già cười, rồi đáp rằng.
– Giả sử xác suất khi cụ qua đường mà bị tai nạn là 0.07, còn của cháu là 0.001 thì khả năng xảy ra tai nạn cho cả 2 người chúng ta là 0.07*0.001=0.00007. Như vậy, cháu dẫn cụ qua đường sẽ an toàn hơn. Cụ già rồi, cháu giúp cụ, cụ để tuổi cho.
Em học sinh vui vẻ dẫn cụ qua đường mà thầm thán phục khả năng ứng dụng xác suất của cụ.

PĐQ