Thư mời nộp hồ sơ chương trình thạc sỹ kinh tế tại trường Đại học quốc tế Tokyo (TIU) theo thỏa thuận giữa SIAP-TIU, năm học 2013

Ngày 8 tháng 10 năm 2012, Giám đốc Viện Thống kê châu Á -Thái bình Dương (SIAP), Tiến sỹ Margarita F. Guerrero có thư mời nộp hồ sơ chương trình cao học kinh tế tại trường Đại học quốc tế Tokyo (Tokyo International University -TIU) năm học 2013. Theo thỏa thuận giữa SIAP và TIU, những học viên đã học tại SIAP đạt kết quả cao và đáp ứng tốt nhất các điều kiện sẽ được xét cấp học bổng, dưới đây là nội dung thư mời.

Kính thưa ông/bà

Từ năm 2002, theo một thỏa thuận hợp tác giữa SIAP-TIU, Đại học Quốc tế Tokyo đã chấp nhận hồ sơ xin học chương trình thạc sĩ kinh tế của trường Đại học Kinh tế, tổng số 27 cựu học viên được đào tạo tại SIAP nộp hồ sơ và đã có 23 học viên được chấp nhận và được nhận học bổng của Chính phủ Nhật Bản, thông qua Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXST).

Tôi vui mừng thông báo rằng các hồ sơ xin nhập học chương trình Thạc sĩ về kinh tế tại TIU và học bổng của Chính phủ Nhật Bản theo thỏa thuận SIAP-TIU cho năm học 2013 hiện đang được nhận. Thông tin chi tiết về quá trình nộp hồ sơ nhập học TIU và học bổng được cung cấp trong Phụ lục 1.

Hồ sơ xin nhập học theo thỏa thuận SIAP-TIU này không hạn chế đối với cựu sinh viên SIAP, đã hoàn thành khóa học với thứ hạng cao, các khóa học được liệt kê trong phần A1 của Phụ lục 1 đính kèm, và những người đáp ứng đủ các điều kiện được liệt kê trong phần A2.

Để nhận được bằng thạc sĩ, học sinh cần hoàn thành 32 đơn vị học phần và một luận án. Theo thỏa thuận này, TIU công nhận các khóa học SIAP đã lựa chọn tương đương với các khóa học được cung cấp tại các trường đại học ở Nhật Bản, và chứng chỉ được cấp phụ thuộc vào khóa học đã hoàn thành. Số học bổng MEXST hạn chế và TIU hỗ trợ cho các ứng viên đáp ứng tốt nhất các điều điều kiện xin học bổng.

TIU sẽ gửi thông báo nhập học bằng thư đến các học viên được chấp nhận vào ngày 10/ 6/2013 cùng với các tài liệu liên quan.

Lưu ý rằng các đơn xin nhập học và các tài liệu phải gửi trực tiếp đến TIU, không gửi đến SIAP. SIAP không liên quan đến việc tiếp nhận và xử lý các hồ sơ xin học gửi đếnTIU.

Thông tin này cũng có sẵn tại SIAP website http://www.unsiap.or.jp/.

Nếu có thắc mắc, bạn có thể liên lạc với TIU [nyushi@tiu.ac.jp].

Cảm ơn sự quan tâm của ông/bà.

Giám đốc SIAP,

Margarita F. Guerrero (đã ký)

NTH

Nguồn: http://www.unsiap.or.jp/