Thu nhập của phụ nữ và nam giới từ nghề nghiệp qua cuộc Khảo sát cộng đồng năm 2015 của Mỹ

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2017, nhân tháng có ngày Quốc tế phụ nữ,  Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ đã công bố một đồ họa cho thấy thu nhập trung bình theo nghề nghiệp chi tiết từ cuộc Khảo sát cộng đồng năm 2015 của Mỹ . Các bảng thống kê theo nghề nghiệp cho thấy tỷ lệ thu nhập của lao động nam và lao động nữ khi làm việc toàn thời gian trong 12 tháng.

Địa chỉ Internet: < www.census.gov/people/io/ >.

HTH (lược dịch)

Nguồn: https://www.census.gov/library/visualizations/2017/comm/cb17-tps21_womens_earnings.html