Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thống kê toàn quốc