Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị Thống kê toàn quốc

Sáng ngày 17/3/2022 dự và chỉ đạo Hội nghị Thống kê toàn quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thống kê phải toàn diện, đầy đủ, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời, thường xuyên, liên tục, minh bạch và phải phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ 3 công việc gồm thống kê số liệu, phân tích đánh giá số liệu và sử dụng số liệu để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững bao trùm.