Tích hợp không gian địa lý với hồ sơ hành chính để sản xuất số liệu thống kê chính thức

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf Bai4.So2.2020 1 MB 1510