Tiến tới hoàn thiện dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Trong Sáng nay (15/6/2023), tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLTK 21-30)”. Đây là hoạt động quan trọng trong quá trình xây dựng Chiến lược, nhằm đảm bảo tất cả các mục tiêu, giải pháp, kế hoạch thực hiện đề ra trong Chiến lược đều được các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao; đồng thời làm căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện CLTK 21-30 hằng năm. Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu chủ trì Hội thảo.

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo trực tiếp, có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; đại diện các bộ, ngành có liên quan; tham dự trực tuyến có lãnh đạo Cục và chuyên viên tại 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 02 Trường Cao đẳng Thống kê.

Tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cho biết, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2021. Chiến lược đưa ra quan điểm phát triển, vị trí mục tiêu trên bản đồ thống kê thế giới của Thống kê Việt Nam đến năm 2030, 2045 và đặt ra các mục tiêu cụ thể để đạt được vị trí đó. Sau khi Kế hoạch thực hiện CLTK21-30 của quốc gia, Bộ ngành và địa phương được ban hành tại Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê tiếp tục xây dựng Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược.

Theo đó, dự thảo Khung theo dõi, đánh giá Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được đưa ra lấy ý kiến trong 2 lần hội thảo. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tổng cục Thống kê đã nghiên cứu và tiếp thu và đồng thời tiến hành chỉnh sửa, tính toán thử nghiệm các chỉ tiêu theo dõi, đánh giá từ đó đã hoàn thiện Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK 21-30. Hội thảo lần này, nhằm lấy ý kiến góp ý lần cuối cho Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá CLTK 21-30 trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

Bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê trình bày tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, bà Hoàng Thu Hiền, Phó Viện trưởng thay mặt Viện Khoa học Thống kê trình bày Dự thảo Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025.

Mục đích Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược nhằm triển khai thực hiện một cách thống nhất và đồng bộ; Hỗ trợ thực hiện các mục tiêu chất lượng, đánh giá kết quả hoạt động dựa trên các mục tiêu của Chiến lược; Theo dõi, đánh giá việc thực hiện CLTK21-30; Phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, quản lý và điều hành của Nhà nước.

Đảm bảo các yêu cầu đối với Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30 bao gồm: Gắn với quá trình thực hiện kế hoạch quốc gia và các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả hơn đối với kết quả đầu ra; theo dõi, đánh giá phải đưa ra những cảnh báo sớm để có điều chỉnh phù hợp; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khung theo dõi, đánh giá thực hiện CLTK21-30 cần đảm bảo 3 nguyên tắc: (1) Đơn giản, đảm bảo tính khả thi, linh hoạt và hiệu quả; (2) Đảm bảo tính độc lập và minh bạch; (3) Có cơ chế triển khai thực hiện rõ ràng.

Thành phần của Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 được chia làm 2 Khung chi tiết: (1) Khung theo dõi, đánh giá mục tiêu CLTK21-30 để theo dõi, đánh giá mục tiêu cụ thể của CLTK21-30; (2) Khung theo dõi thực hiện Kế hoạch CLTK21-30 để theo dõi tiến độ của các nội dung công việc trong Kế hoạch thực hiện CLTK21-30.

Toàn cảnh Hội thảo

Sau phần trình bày, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đơn vị bộ, ngành; các Cục thống kê, các địa phương về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện.

Kết luận Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự về các nội dung Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phó Tổng cục trưởng đề nghị đơn vị chủ trì là Viện khoa học Thống kê tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát chi tiết các nội dung Khung theo dõi, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; sớm hoàn thiện Dự thảo để trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư./.