Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát cấp cao Cơ quan Thống kê Campuchia

Sáng ngày 27 tháng 5 năm 2015, đại diện lãnh đạo Viện Khoa học Thống kê, bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng đã tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát cấp cao Cơ quan Thống kê Campuchia (NIS) về Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK).

Thành phần Đoàn Thống kê Campuchia do bà Hang Lina, Tổng cục trưởng NIS, làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc trong khuôn khổ Biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2015.

Viện KHTK đã có các bài trình bày về quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá cũng như kết quả 3 năm đầu thực hiện CLTK của Thống kê Việt Nam. Đoàn Thống kê Campuchia đánh giá cao Tổng cục Thống kê và cụ thể là Viện KHTK đã xây dựng được CLTK đầu tiên một cách bài bản, khoa học và đã đạt được kết quả bước đầu hết sức ấn tượng. Đây là kinh nghiệm tốt không chỉ đối với Thống kê Campuchia mà còn đối với thống kê nhiều quốc gia khác. Đoàn cũng hy vọng hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thông qua các hội nghị khu vực, quốc tế và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được hỗ trợ và hợp tác của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đặc biệt là từ Viện KHTK để Thống kê Campuchia phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Hình ảnh tại buổi làm việc:

Hoàng Quỳnh Trang