Tiếp và làm việc với Đoàn thống kê Hàn Quốc

Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2015, bà Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê (KHTK) đã tiếp và làm việc với Đoàn Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) về Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK).

Thành phần Đoàn Thống kê Hàn Quốc gồm: ông Namduk Heo, Tổng vụ trưởng Điều phối và Kế hoạch, làm trưởng Đoàn; ông Namhoon Kim, Vụ trưởng Kế hoạch Ngân sách; ông Donghoon Lee, Phó Vụ trưởng Quản lý sáng tạo; ông Sean Oh, Phó Vụ trưởng Chính sách Thống kê; ông Myongdong Son, Phó Vụ trưởng Chính sách số liệu hành chính; ông Youngsoo Lee, Phó Vụ trưởng Hợp tác quốc tế.

Sau các bài trình bày về quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá cũng như kết quả 3 năm đầu thực hiện CLTK, Đoàn Thống kê Hàn Quốc đã đánh giá cao Tổng cục Thống kê và cụ thể là Viện KHTK đã xây dựng được CLTK đầu tiên một cách bài bản, khoa học và đã đạt được kết quả bước đầu hết sức ấn tượng. Đây là kinh nghiệm tốt không chỉ đối với Thống kê Hàn Quốc mà còn đối với thống kê nhiều quốc gia khác. Đoàn cũng hy vọng hai bên sẽ tiếp tục trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thông qua các hội nghị khu vực, quốc tế.

Một số hình ảnh:

 Toàn cảnh buổi đón tiếp

Đại diện Lãnh đạo hai cơ quan trao quà lưu niệm

Hoàng Quỳnh Trang