Tiêu chuẩn Điều tra viên khảo sát mức sống dân cư

Định nghĩa Điều tra viên cuộc khảo sát mức sống dân cư là người:

–        Sẵn sàng nhận làm điều tra viên Khảo sát mức sống dân cư như “người lính đi đầu”;

–        Khỏe như “Lực sĩ” vừa phải làm nghiệp vụ thường ngày, vừa phải tham gia các cuộc điều tra thống kê, trong đó khảo sát mức sống dân cư ròng rã cả tháng không mệt mỏi;

–        Nói (phỏng vấn) liên tục như chim “họa mi” không nghỉ, mỗi ngày làm việc hơn 10h;

–        Viết nhanh, chính xác như “người tốc ký” khi ghi phiếu phỏng vấn điều tra;

–        Tính toán, xử lý nhanh và chính xác thông tin trong phiếu như “CPU”;

–        Thân mật với chủ hộ như “đôi tình nhân” tâm sự suốt 2,5 ngày;

–        Vui vẻ như “người trúng xổ số” giải khuyến khích khi nhận tiền công điều tra./.

Vũ Liêm