Tình hình lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2022

Sáng ngày 06/10/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức họp báo về tình hình Lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2022. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì cuộc họp. Tham dự họp báo có lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; các đơn vị báo chí, truyền thông đến đưa tin; đại diện 63 Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự qua hình thức trực tuyến.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì họp báo

Phát biểu khai mạc họp báo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đã trình bày tổng quan về tình hình kinh tế-xã hội và lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2022. Theo đó, kinh tế Việt Nam đã phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19, là một trong hai quốc gia đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới trong quý III và 9 tháng năm 2022.

Sau phần phát biểu khai mạc, Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ thống kê Dân số và Lao động đã trình bày báo cáo về tình hình lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2022. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta tiếp tục đà khởi sắc, thị trường lao động tiếp tục duy trì đà phục hồi. Lực lượng lao động, số người có việc làm trong quý III năm 2022 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm trong độ tuổi lao động tiếp tục giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng vụ Thống kê Dân số và Lao động trình bày báo cáo

Cụ thể, trong quý III năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 51,9 triệu người, tăng hơn 0,2 triệu người so với quý trước và đặc biệt tăng gần 2,8 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,7%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 3,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ là 62,5% thấp hơn 12,6 điểm phần trăm so với nam giới (75,1%).

Lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ có tỷ lệ là 26,3%. Cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với quý trước và hơn 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình kinh tế-xã hội nói chung và tình hình lao động việc làm nói riêng trong quý III năm 2022 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 50,8 triệu người, tăng 255,2 nghìn người so với quý trước và tăng 3,5 triệu người so với cùng kỳ năm trước

Số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động khoảng 871,6 nghìn người, giảm 10,1 nghìn người so với quý trước và đặc biệt giảm 993,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi tương ứng là 1,92%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 2,54 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động quý III năm 2022 là 6,7 triệu đồng, tăng 143 nghìn đồng so với quý trước. So với cùng kỳ năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động quý III năm 2022 tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 30,1%, tương ứng tăng khoảng 1,6 triệu đồng.

Thu nhập bình quân của người làm công hưởng lương trong quý III là 7,6 triệu đồng. Tăng 1,7% so với quý trước, tương ứng tăng 126 nghìn đồng. Tăng 27,2%, tương ứng tăng 1,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động  là gần 1,06 triệu người, giảm 13,9 nghìn người so với quý trước và đặc biệt giảm 658,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng tỷ lệ 2,28%, giảm 0,04 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 1,70 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động làm công việc tự sản tự tiêu là 4,3 triệu người trong đó có 2,2 triệu người đang trong độ tuổi lao động, chiếm 52,2%. Mức giảm không đáng kể so với quý trước (giảm 60 nghìn người) tuy nhiên lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước (giảm gần 1 triệu người).

Lao động việc làm trong 9 tháng năm 2022 tiếp tục đà phục hồi sau đại dịch Covid-19. lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 51,6 triệu người, cao hơn 1,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 50,5 triệu người, tăng 1,5 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là gần 1,03 triệu người, giảm 293 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng năm 2022 là 6,6 triệu đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021 với tỷ lệ 12,4%, tương ứng tăng 727 nghìn đồng. Thu nhập của lao động làm công hưởng lương là 7,5 triệu đồng, tăng 12,1% tương ứng tăng 805 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là gần 1,08 triệu người, giảm 251 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp là 2,35% giảm 0,64 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động làm công việc tự sản tự tiêu 9 tháng đầu năm 2022 là gần 4,5 triệu người, cao hơn 0,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn.

Toàn cảnh họp báo

Kết thúc phần báo cáo về tình hình thị trường lao động việc làm sau đại dịch Covid-19, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đã phát biểu một số kiến nghị đề xuất của TCTK hướng tới hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2025:

Thứ nhất, chủ động ứng phó kịp thời với các biến chủng mới của Covid-19. Đảm bảo nguồn cung về thuốc và trang bị, các thiết bị vật tư, sinh phẩm y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân cũng như của người lao động;

Thứ hai, thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, lao động việc làm, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động việc làm, nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Từ đó cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Phối hợp chặt chẽ các chính sách tài khóa và chính sách kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát giải quyết việc làm cho người lao động./.