Tổng cục Thống kê làm việc với Đại sứ quán Đan Mạch về chia sẻ dữ liệu thống kê ngành Giáo dục và đào tạo

Sáng ngày 20/6/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Đan Mạch về chia sẻ dữ liệu thống kê ngành giáo dục và đào tạo. Đây là hoạt động nằm trong chương trình làm việc của TCTK với đại sứ quán Đan Mạch nhằm tìm hiểu và cập nhật tiến độ về công tác chia sẻ dữ liệu giữa TCTK với các Bộ, ngành liên quan trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Việt Nam cải thiện chất lượng số liệu thống kê chính thức” do chính phủ Đan Mạch tài trợ.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến tham dự và chủ trì buổi làm việc; Cùng tiếp và làm việc với đoàn Đại sứ quán Đan Mạch có đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc TCTK. Về phía đoàn Đại sứ quán Đan Mạch có ông Jesper Blaabjerg Holm-Tham tán ngành phụ trách giáo dục và thống kê, Đại sứ quán Đan Mạch (ĐSQ) tại Hà Nội.

Đoàn cơ quan TCTK tiếp đại sứ quán Đan Mạch tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc ông Jesper Blaabjerg Holm cho biết, thông qua buổi làm việc này, phía ĐSQ Đan Mạch mong muốn tìm hiểu về tiến độ chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành với TCTK. Tìm hiểu về các công việc đã và đang được triển khai trong khuôn khổ của Dự án và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai hợp tác chia sẻ dữ liệu thống kê.

Tổng cục Thống kê làm việc với Đại sứ quán Đan Mạch về chia sẻ dữ liệu thống kê ngành Giáo dục và đào tạo 1

Ông Jesper Blaabjerg Holm-Tham tán ngành phụ trách giáo dục và thống kê, Đại sứ quán Đan Mạch (ĐSQ) tại Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc TCKT đã  trình bày Báo cáo về tình hình chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành liên quan liên quan trong khuôn khổ Dự án thuộc hợp phần phụ trách.

Theo báo cáo công tác chia sẻ dữ liệu với Bộ Giáo dục và đạo tạo, ngày 17/02/2023, TCTK đã gửi Công văn số 174/TCTK-XHMT về việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu giáo dục phục vụ cho hoạt động thử nghiệm tính toán một số chỉ tiêu giáo dục, gồm các trường dữ liệu giáo dục: (1) Dữ liệu về trường học: Mã tỉnh, huyện, xã; tên trường; mã trường; địa chỉ của trường; loại hình (công lập, ngoài công lập); loại trường (tiểu học; trung học cơ sở; trung học phổ thông; tiểu học và trung học cơ sở; trung học cơ sở và trung học phổ thông; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông); số phòng học kiên cố; số phòng học bán kiên cố; số phòng học tạm; điện thoại; email. (2) Dữ liệu về giáo viên: Mã tỉnh, huyện, xã; tên trường; mã trường; địa chỉ của trường; loại hình (công lập, ngoài công lập); loại trường (tiểu học; trung học cơ sở; trung học phổ thông; tiểu học và trung học cơ sở; trung học cơ sở và trung học phổ thông; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông); mã giáo viên (mã cá nhân); năm sinh/tuổi; giới tính; dân tộc; trình độ học vấn. (3) Dữ liệu về học sinh: Mã tỉnh, huyện, xã; tên trường; mã trường; địa chỉ của trường; loại hình (công lập, ngoài công lập); loại trường (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; tiểu học và trung học cơ sở; trung học cơ sở và trung học phổ thông; tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông); mã học sinh (mã cá nhân), năm sinh/tuổi, giới tính, dân tộc, tình trạng khuyết tật, lớp học, mã lớp học, khối học.

Tiếp đến, ngày 20/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Công văn trả lời về chia sẻ dữ liệu giáo dục. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhất trí chia sẻ các dữ liệu giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông với các dữ liệu: Dữ liệu về trường học (những dữ liệu không liên quan tới thông tin cá nhân); Dữ liệu về giáo viên; Dữ liệu về học sinh (không chia sẻ Lớp học và mã lớp học)…

Tổng cục Thống kê làm việc với Đại sứ quán Đan Mạch về chia sẻ dữ liệu thống kê ngành Giáo dục và đào tạo 2

Toàn cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc cũng đã dành thời gian để TCTK và ông Jesper Blaabjerg Holm-Tham tán ngành phụ trách giáo dục và thống kê, Đại sứ quán Đan Mạch (ĐSQ) tại Hà Nội trao đổi các công việc liên quan tại dự án, làm rõ  tiến độ công việc đang triển khai liên quan tới phối hợp chia sẻ thông tin giữa một số bộ, ngành với TCTK.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho biết, thời gian qua để triển khai Dự án TCTK đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành trong công tác chia sẻ dữ liệu thống kê. Đối với mỗi Bộ, ngành có những khó khăn và đặc thù riêng, song về cơ bản sự hợp tác, phối hợp giữa các đơn vị đã được triển khai theo đúng tinh thần trách nhiệm và đạt được những hiệu quả nhất định. Thời gian tới, để nâng cao chất lượng số liệu thống kê chính thức, TCTK sẽ tiếp tục đẩy mạnh và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Bộ, ngành.

Phó Tổng cục trưởng cho biết, để có được những thành quả trên là có sự hỗ trợ lớn từ phía Chính phủ Việt Nam trong đẩy mạnh phối hợp giữa các bộ, ngành trong triển khai chia sẻ dữ liệu hành chính. Đây cũng là xu thế chung không thể thay thế trong tương lai nhằm hoàn thiện số liệu thống kê chính thức. Ngành Thống kê Việt Nam cũng đã và đang tích cực triển khai nhiệm vụ này. Với tiến độ triển khai các hợp phần tại Dự án, TCTK cam kết và đảm bảo sẽ hoàn thành các hợp phần theo đúng tiến độ.

Cuối buổi làm việc, ông Jesper Blaabjerg Holm cảm ơn với những chia sẻ chi tiết, rõ ràng không chỉ về tiến độ triển khai các công việc thuộc dự án mà còn là những thông tin tổng quan, bổ ích về tình hình công tác thống kê của Việt Nam. Ông ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực trong triển khai các hợp phần của Dự án cũng như những kết quả của toàn ngành Thống kê đã đạt được thời gian qua. Với những tín hiệu tích cực trong công tác chia sẻ dữ liệu thống kê giữa các bộ, ngành và TCTK, ông tin tưởng rằng, thời gian tới, cơ sở dữ liệu thống kê Việt Nam về các lĩnh vực sẽ ngày càng được hoàn thiện và có những bước tiến đáng kể./.