Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo xin ý kiến xây dựng biểu mẫu báo cáo thống kê

Chiều ngày 19/5/2023, tại trụ sở chính Tổng cục Thống kê (TCTK) đã diễn ra Hội thảo xây dựng biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì hội thảo

Tham dự trực tiếp tại hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng TCTK: Nguyễn Trung Tiến, Nguyễn Thanh Dương, Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK. Hội thảo được kết nối trực tuyến với 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, thực hiện Điều 2 Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/2/2023 về việc Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Theo đó, với 154 chỉ tiêu cấp tỉnh, 51 chỉ tiêu cấp huyện và 26 chỉ tiêu cấp xã, TCTK đã xây dựng hệ thống biểu mẫu báo cáo thông tin đầu vào phục vụ cho việc biên soạn các chỉ tiêu và việc quản lý điều hành của các cấp. Trên tinh thần hết sức khẩn trương, Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê (Cục TTDL) đã gửi dự thảo xin ý kiến 63 Cục thống kê tỉnh, thành phố cả nước; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc TCTK.

Cùng với đó, việc xây dựng Hệ thống biểu mẫu báo cáo cần đảm bảo những nguyên tắc về tính thống nhất giữa các chỉ tiêu cấp Trung ương và địa phương; đảm bảo tính khả thi, minh bạch và giải trình ở các cấp. Để làm được điều đó, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu các đơn vị có liên quan cần phối hợp thực hiện rà soát kỹ, đưa ý kiến những vấn đề còn vướng mắc để hoàn thiện Dự thảo biểu mẫu báo cáo thống kê theo đúng nguyên tắc, kịp thời ban hành theo lộ trình đề ra.

Hội thảo được kết nối trực tuyến với 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Cục TTDL đã trình bày 5 nội dung về: (1) Quy trình và tiến độ thực hiện (2) Khái quát chung về hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (3) Hướng dẫn thực hiện báo cáo sở, ngành; phòng ban; Ủy ban nhân dân cấp xã (4) Giải trình và tiếp thu ý kiến (5) Các nội dung xin ý kiến. Theo đó, Cục TTDL đã nhận được ý kiến đóng góp bằng văn bản của 63 tỉnh và 11 đơn vị thuộc TCTK; trong 154 chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh thì các Sở, ngành thực hiện báo cáo 81 chỉ tiêu trong 79 biểu; 51 chỉ tiêu cấp huyện thì 14 phòng ban thực hiện báo cáo 36 chỉ tiêu trong 37 biểu; 26 chỉ tiêu cấp xã thực hiện báo cáo 24 chỉ tiêu trong 17 biểu.

Sau phần trình bày, các đại biểu tham dự đã dành nhiều thời gian thảo luận về các nội dung liên quan đến phạm vi, nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu; nội dung thông tin thu thập cũng như đại diện, thời điểm công bố báo cáo tình hình kinh tế-xã hội của địa phương cùng các vấn đề còn vướng mắc khác…

Toàn cảnh hội thảo

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị của Cục TTDL tại hội thảo này. Qua đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này cần bám sát với các nội dung tại Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu Cục TTDL cần tiếp tục tổng hợp, rà soát các ý kiến đóng góp, nghiên cứu chi tiết và cụ thể hơn từ các văn bản pháp lý hiện hành để hoàn thiện Dự thảo đảm bảo tính thống nhất, khả thi của các chỉ tiêu nằm trong Hệ thống biểu mẫu chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã./.