Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Hàng năm, ngoài các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê, kiến thức quản lý nhà nước và cấp chứng chỉ đủ điều kiện tham dự các kỳ thi nâng ngạch lên ngạch thống kê viên và ngạch thống kê viên chính, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) còn tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng thiết kế điều tra và phân tích thống kê (xem tại file đính kèm).

Nhằm đáp ứng nhu cầu thi tuyển công chức, viên chức của Tổng cục Thống kê năm 2018, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê tổ chức ôn thi 4 môn: Tiếng Anh; tin học; kiến thức chung; chuyên ngành thống kê. Tổ chức và cá nhân có nhu cầu tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng nói trên, vui lòng liên hệ với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê theo địa chỉ dưới đây:

Số 42 Tô Hiệu, Quận Hà Đông, Hà Nội,

Điện thoại CĐ: 024.37755991; DĐ: 098.393.6985

Email: ttdt.vtke@gmail.com.

Lệ Hằng

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
pdf 1. Ke hoach Dao tao, boi duong nam 2018 187 KB 596