Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cơ bản về thống kê

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của Viện Khoa học Thống kê (đã đăng tải trên web của Viện KHTK từ tháng 3/2018), Viện Khoa học Thống kê tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cơ bản về thống kê vào tháng 9 (lớp 1), tháng 10 (lớp 2), tháng 12 (lớp 3) năm 2018 tại 42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội  (xem file đính kèm).

Mọi thông tin xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê, Viện Khoa học Thống kê, số 42 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.37755991

Email: ttdt.vtke@gmail.com

Tải tài liệu đính kèm

File File size Downloads
xls 8. Ke hoach DTBD nam 2018_VTKE 13 KB 601